Friskvård

Massage på företag - accepterat som friskvård

Fr.o.m. 2004 klassas massagebehandlingar som friskvård på företag.

Riksdagen har nämligen beslutat att massage ska räknas som friskvård, det gör att all personal på företagen kan erbjudas massage utan att bli förmånsbeskattade.

Riksdagen tog den 30 oktober beslut om att massage ska räknas som friskvård från och med den 1 januari 2004. Detta beslut gör det betydligt enklare för företagen att anlita massörer för att förebygga stress och ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren kan välja att betala hela kostnaden för massage eller subventionera en del av åtgärden medan den anställde själv betalar den andra delen. För att detta ska gälla måste företaget erbjuda massage till ALLA anställda.
 
Förut har massage räknats som förebyggande behandling eller rehabilitering med syfte till att den anställde ska kunna fortsätta att arbeta. Det har också krävts en individuell bedömning av behovet av massage hos var och en. Har dessa kriterier inte uppfyllts har massagen räknats som en skattepliktig förmån för de anställda vilket gjort det svårt för massörer att marknadsföra sig hos företagen.

Dessa bekymmer slipper vi alltså nu när förutsättningarna för skattefri motion och friskvård förenklas.

Hela propositionen och beslutet kan du läsa om på Riksdagens hemsida www.riksdagen.se

Proposition nr: 2002/03:123
Beslutsdatum: 30.10.2003